CEKAS z.ú.

CEKAS byl založen 2. 7. 2015 za účelem podpory:
a) sociální politiky, zejména sociálních služeb a aktivní politiky zaměstnanosti,
b) rozvoje lidských zdrojů, zejména vzdělávání,
c) řízení a rozvoje kvality služeb,
d) sociální ekonomiky,
e) výzkumu a vývoje v oblasti společenských, evaluačních a metodických činností.

Ve zmíněných oblastech se v naší neziskové organizaci zaměřujeme na spolupráci s odbornými partnery, se kterými chceme m. j.:
 Připravovat a realizovat partnerské projekty podporující spolupráci nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru (MPSV, MŠMT ad. instituce) a samosprávy (kraje, města, obce) se zaměřením na sociální oblast a vzdělávání.
 Realizovat pilotní projekty v oblasti rozvíjení nových metod a přístupů v oblasti sociální práce.
 Být zprostředkovatelem zkušeností s nejlepší praxí v České republice a v zahraničí.
 Podporovat a provázet poskytovatele sociálních služeb a další subjekty v sociální oblasti při zavádění systémů řízení kvality založených na standardech kvality.
 Poskytovat akreditované vzdělávací programy.
Provádět fundraising pro výše uvedené oblasti.

Projektový tým: Zora Fídlerová, Helena Chleborádová, Irena Tomešová, Alena Valečková, Martina Zahradníková
Projektový tým tvoří zkušené projektové a finanční manažerky a ekonomka s 10 – 20 lety zkušeností s přípravou a řízením velkých i mezinárodních projektů. Některé členky týmu jsou vysokoškolsky vzdělané sociální pracovnice, součástí týmu je dlouholetá lektorka sociální politiky na Univerzitě Karlově. Další členky týmu mají ekonomické vzdělání. Díky této činnosti má tým široké kontakty v oblasti sociální (spolupráce s odbornými neziskovými organizacemi) i vzdělávací (univerzitní pracoviště pražská i mimopražská, odborní konzultanti, lektoři).