CEKAS

Projektové řízení je naše umění

Kdo jsme

Realizujeme projekty zaměřené na sociální politiku, sociální služby, vzdělávání a na výzkum a vývoj v oblasti společenských a metodických činností.

Co děláme

Projekty

Projekty zaměřené na rozvoj metod a vzdělávání v sociální oblasti

Aktivity

Audity kvality sociálních služeb a další služby

Centrum

Centrum profesionální práce s ohroženou rodinou

Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci CEKASu,

milí odborní partneři CEKASu,

milí přátelé CEKASu,

přejeme Vám a Vašim rodinám krásné a pohodové Vánoce, nechť je covidová pandemie naruší co nejméně, nebo nejlépe – vůbec.

V nadcházejícím novém roce Vám přejeme, abyste především oplývali pevným zdravím, zachovali si zdravý optimismus a ve Vaší práci dosáhli úspěchů, které si přejete.

Váš tým CEKAS – Irena + Alena +Zora + Martina

Aktuality

Ohlasy

Konference byla bohatá na aktuální témata a oceňuji příjemnou atmosféru. Děkuji všem za energii věnovanou přípravě a realizaci.
účastník konference
Vážím si toho co děláte a je mi ctí být takto součástí. Vnímám to pro sebe také jako moc příjemnou osvětu z různých oblastí. Propojuje se hodně:)
účastník konference