PROJEKT Komunitní centrum HOST Podpora aktivního zapojení ohrožených rodin do místní komunity.

Od 1. srpna 2021 realizuje tým CEKAS jako partner ve spolupráci s HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú projekt Komunitního centra Host.

Projekt bude probíhat do 31. července 2023.

Projekt je financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – 47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Informace o průběhu projektu„3S-Skilled-Specialized-Social workers“ neboli “Zavedení nového systému odborné přípravy zaměřeného na dovednosti na 3 vysokých školách v České republice“

Informace o realizaci aktivit zde.

Zakončení projektu “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”

Týmy CEKAS a HoSt úspěšně ukončily k 28. 2. 2021 společný projekt “Rozvoj metody “RODINA HROU” – práce s dětmi v ohrožených rodinách”, který podpořila dánská soukromá nadace THE VELUX FOUNDATIONS.

Více informací zde.

Podrobnosti k projektu a jeho průběhu naleznete ve sborníku Sborník-Pozdrav dítětí-závěrečné shrnutí a vyhodnocení projektu“, který je k dispozici také v anglickém jazyce – Brochure-Child in Mind-final summary and evaluation of project.