Zahájení projektu projektu „Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu“

S radostí oznamujeme spuštění našeho nového projektu: Vzdělávání rizikové mládeže = správná cesta k plnohodnotnému životu.

Tento projekt je realizován ve spolupráci 2 českých NNO CEKAS a Proxima Sociale. Je zaměřen na vysoce zranitelnou cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 10-18 let, včetně imigrantů, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání z důvodu nepříznivého, sociálně a ekonomicky znevýhodněného rodinného zázemí. Ocitají se na rozcestí: pokud dostávají podporu, znovu se začleňují do společnosti a studují, pokud ji nedostávají nebo podpora není adekvátní jejich potřebám, ocitají se na okraji společnosti a psychopatologické jevy se zhoršují. Rodiny z ekonomického hlediska nemají možnost pravidelného kontaktu s přírodou a využívání digitálních technologií, v tomto beznadějně zaostávají za svými vrstevníky. České školství si s tímto problémem v rámci naší cílové skupiny obecně neumí poradit. V projektu chceme inovovat naše fungující současné programy a rozvíjet nové programy na principu individuálních aktivit: STABILIZACE = individuální stabilizace členů cílové skupiny a tím umožnění dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání; UČENÍ = podpora a motivace k dalšímu vzdělávání, včetně složení přijímacích zkoušek; ROZVOJ = motivace k podpoře zkušeností a dovedností v oblasti digitálních technologií, klimatu a udržitelného životního prostředí.

Devět projektů podpořených z Nadace Villum má za úkol zvýšit nadšení mladých lidí pro vzdělávání a vybavit je tak, aby se mohly aktivně podílet na zelené a digitální transformaci. Od odborných škol rozšiřujících digitální a zelené dovednosti studentů až po nevládní organizace poskytující mentorství ohrožené mládeži v romských komunitách je to dynamická iniciativa. Nadace Villum podporuje tyto projekty částkou 100 milionů DKK v rámci grantové oblasti Evropská mládež a vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *