Ukončení projektu podpořeného nadací THE VELUX FOUNDATIONS


S posledním dnem v březnu 2024 skončil náš více než 4 letý projekt „3S-Skilled-Specialized-Social workers“ – “Introduction of a new system of skill-oriented vocational training at 3 Higher Educational Institutions in the Czech Republic”.

Odborný projektový tým tvořili vyučující z pracovišť sociální práce z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

V závěrečném vyhodnocení projektu jsme s velkou radostí mohli konstatovat, že podpora z THE VELUX FOUNDATIONS byla využita na více než 100%: nejen, že jsme naplnili plánované aktivity a výstupy, ale díky efektivnímu hospodaření se podařilo realizovat další velmi užitečné a přínosné aktivity navíc.
Uteklo to opravdu rychle a hodně jsme toho prožili:
Dokázali jsme se rychle vyrovnat s problémy a fungovat v nových „online“ podmínkách během covidové pandemie. Začali jsme využívat nové přístupy k častější komunikaci mezi jednotlivci i mezi sebou v odborných skupinách a v mnoha ohledech to přispělo k zintenzivnění spolupráce na plánovaných úkolech.
Dokázali jsme v našem oboru úzce spolupracovat napříč republikou, sdílet zkušenosti a know how, předávat si potřebné kontakty – to vše ku prospěchu našich vlastních pracovišť, a což je velmi cenné, i k užitku oboru jako celku.
Dokázali jsme se také vzájemně podporovat v situacích, které byly pro některá pracoviště velmi obtížné.
Suma sumárum – dokázali jsme pracovat na společné věci, na společných cílech, společnými silami. Dokázali jsme to v přátelské, otevřené a nesobecké atmosféře.

Tým CEKAS děkuje všem, kteří se na projektu podíleli a děkuje zástupcům THE VELUX FOUNDATIONS a našemu konzultantovi Christianovi Holtetovi za velkorysou podporu.
Zora Fídlerová, Irena Tomešová, Alena Valečková, Martina Zahradníková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *