Úspěšné zakončení projektu Komunitního centra Host

Od 1. srpna 2021 do 31. července 2023 realizoval tým CEKAS jako partner ve spolupráci s HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú projekt Komunitního centra Host

Tým CEKAS realizoval jako partner ve spolupráci s HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú. od 1. srpna 2021 do 31. července 2023 projekt Komunitního centra HOST. Projekt byl financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – 47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Navazovali jsme na projekt, který financovala dánská nadace THE VELUX FOUNDATIONS „Rozvoj metody ‚RODINA HROU‘ – práce s dětmi v ohrožených rodinách”, který skončil v únoru 2021. Díky němu bylo založeno, vybaveno a zprovozněno centrum, které mimo jiné provozuje Terapeuticko-edukativní program „Školička hrou“ pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. HL. CÍLEM projektu bylo podpořit a dále rozšířit a rozvinout činnost KC HOST pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci jeho otevřením se pro okolní komunitu na pomezí městských částí Prahy 10, 2 a 3. ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT: * Nabídnout různorodé aktivity komunitního centra, které zprostředkovaly kontakt rodiny z cílové skupiny s dalšími obyvateli komunity – prostřednictvím vhodně zvolených projektových aktivit, které odpovídaly jejich společným zájmům a možnostem a podpořily motivaci rodiny k zapojení se do komunitního života. * Podpořit solidaritu v komunitě i solidaritu mezigenerační prostřednictvím zapojení dobrovolníků z komunity; organizováním materiální pomoci mj. prostřednictvím sbírek věcí a bazarových aktivit. * Kontaktem s lidmi z komunity přirozeně podporovat sociální kompetence cílové skupiny, zvyšovat její samostatnost a motivaci zapojit se do komunitních aktivit: učit se mít vliv na své okolí, naučit se navazovat soc. vztahy apod. * Účastí v programu ´Školička hrou´ zvyšovat rodičovské kompetence a podporovat zdravý vývoj dětí a jejich pozdější bezproblémové zapojení do běžných školských zařízení, a to jak pro cílovou skupinu, tak pro komunitu. Důležitým společenským přínosem projektu bylo, že komunitního setkávání probíhalo v prostorách kulturně historické budovy, která je jednou z dominant pomezí 3 pražských čtvrtí, a je vhodně situovaná, včetně vnitřních dispozic – v Šalounově vile. Prostory včetně administrativních byly plně vybavené díky již ukončené podpoře ze zahraničí. Do té doby v sídle žadatele a partnera probíhaly pouze aktivity odborné, a to v oblasti návazných služeb na služby sociální. Tímto projektem jsme chtěli dát lidem šanci se potkat, zažít společné aktivity a obecně přispívat ke změně postojů. Důležitým přínosem také bylo zviditelňování, podpora a šíření fenoménu dobrovolnictví v komunitě coby prvku solidarity. Projekt byl financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – 47. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *